Produktionsledare till Ecoclime Group

31 maj 2021
Ledigt jobb: Ecoclime Group

Ecoclime är ett snabbväxande företag med unik teknologi för produktion av världsledande patenterade produkter och system för energieffektivisering och klimatnytta bl a genom recirkulering av energi i kundernas fastigheter och industriprocesser. Närmaste åren gör vi en kraftfull satsning omfattande 70 MSEK på expansion av kapaciteten i vår verksamhet. Vi bygger då även ut vår fabrik i Vilhelmina i Västerbotten. De närmaste åren planerar vi att anställa mer än 30 nya medarbetare varav ett 20-tal vid fabriken och har även inlett etablering av exportverksamhet i Tyskland, som på sikt ska utökas till den globala marknaden.

Brinner du för vår tids produktionsledning och produktionsutveckling av effektivare arbetsmetoder, produktionsteknik och produktionssystem innefattande delegering av ansvar och befogenheter till engagerade medarbetare och deras individuella utveckling och för en hållbar samhällsutveckling samt vill bidra till vår fortsatta snabba tillväxt och samtidigt kanske även bli aktieägare då är det här den rätta framtidsuppgiften för dig!

Vi har precis inlett en standardisering och automatisering av våra interna processer och infört ERP-systemet Monitor och genomför nu ett ISO-certifieringsprojekt av produktionsverksamheten.

Har du väntat på en chans att få kombinera dina kunskaper med din glädje för att skapa delaktighet och engagemang? Välkommen med din ansökan!

Om rollen

I rollen som produktionsledare är det du som tillsammans med vårt produktionsråd, våra produktionsmedarbetare, konstruktörer och våra leverantörer, driver produktionsutvecklingen framåt. Du kommer inte bara att leda personalens operativa arbete i fabriken utan även att vara ledaren som medverkar vid utformningen av vår utvidgade produktionsanläggning, som även lägger grunden för framtida etableringar av våra produktionssystem globalt.

Om dig

Vi söker dig som har produktions- och arbetsledningskompetens som ser personal- och organisationsutveckling och engagemang som en viktig faktor i det ständiga förbättringsarbetet. Gärna inom liknande produktionsverksamhet innefattande produktionsmetoder av komponenter och systemprodukter med därtill hörande administrativa produktions- och ISO-system. Struktur, ordning och reda är vägledande för dig i arbetet samtidigt som din förmåga att bidra till medarbetarnas engagemang är avgörande för resultaten som vi bland annat mäter i form av produktivitet, kundnöjdhet, leveransprecision och totalkvalitet. Förhandlingsvana och produktionsekonomi är meriterande.

Du har också minst tre års erfarenhet från kvalificerad arbetsledning med vitsordade resultat. Har du en vilja att bidra till klimatnytta, engagemang, delaktighet och affärsnytta kommer du snabbt att bli framgångsrik i denna roll.

Vi tillämpar svenska som arbetsspråk med engelska som andraspråk.

Om tjänsten

Tjänsten gäller tillsvidareanställning på heltid. Lönen baseras på tidigare meriter för tjänsten. Vi tillämpar viss arbetstidsflex även i produktionen. Tjänsteort är Vilhelmina kommun. Visst resande även utomlands kan förekomma.

Kontakt

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av vår rekryteringspartner Björn Bergström, XLNT Search 0707 – 270681,  .

Ansökan görs med formuläret nedan. Urvalet sker löpande.

Ansökan