Förlängt konsultavtal med Alma Talent Media

10 augusti 2017

XLNT Search och Björn Bergström fortsätter att bygga upp affärsområdet rekrytering och search för Alma Talent Media och NyTeknik. Samarbetet pågår året ut för att sedan permanentas. Uppdragen som har genomförts och som pågår är bland andra Uppsala Universitet, Airwatergreen, Sydvatten, Pronomic, Annimech Technologies, H&D Wireless, Objektvision.