XLNT flyttar till The Park

19 februari 2018
XLNT Search flyttar till The Park på Hälsingegatan i Stockholm

XLNT flyttar till The Park i Stockholm i mycket trevliga och representativa lokaler som är anpassade för vårt behov och som stärker vårt kontaktnät inom Techområdet. Vi har tillgång till två lokaler där den ena lokalen är på Sveavägen och den andra lokalen på Hälsingegatan, båda centralt i Stockholm.

Idag finns över 500 medlemmar fördelade på mer än 200 företag som hyresgäster till The Park. Medlemmarna
och företagen domineras av techbranschen. Båda lokalerna har mellan 1 000–2 000 besökare per månad där det presenteras seminarier, event, kundaktiviteter m.m. The Park är ett växthus för nya och medelstora bolag i en tillväxtfas där XLNT kan bidra med sin kunskap kompetens och erfarenhet inom rekrytering och Techområdet.

The Park ingår i koncernen Sprout Park, tillsammans med syskonbolagen Britny och Sprout Advance och har även ägarandelar i Hyper Island och SUP46.

Björn Bergström
VD