SAMARBETSPARTNERS

I samtliga rekryteringar använder vi våra mediekanaler för att attrahera de bästa kandidaterna

I samtliga rekryteringar använder vi våra mediekanaler för att attrahera de bästa kandidaterna.

Parallellt så letar vi fram kandidater för att få ett större urval att välja mellan och på så sätt säkerhetsställa en lyckad rekrytering.

IDG jobb i samarbete för effektiv rekrytering med XLNT Search

IDG Jobb erbjuder ett unikt koncept för effektiv och träffsäker rekrytering genom en kombination av marknadsföringstjänster, rekryteringskonsulter via XLNT Search, data och ett helt unikt nätverk av sajter. Till exempel computersweden.se, techworld.se och ciosweden.se

Styrkan med IDG-nätverket är att vi når både passiva och aktiva kandidater då sajterna har ca 600 000 unika besökare per månad. Viktigt då kandidater inom tech är mycket efterfrågad.

Vi deltar även på IDG Event som är riktade mot målgruppen.

XLNT Search är en stolt samarbetspartners till NyTeknik i sina rekryteringar

XLNT Search är en stolt samarbetspartners till NyTeknik i sina rekryteringar. Närmare 400 000 ingenjörer och tekniker läser och besöker Ny Teknik varje vecka. De tillhör Sveriges mest initierade och välutbildade ingenjörer, IT-specialister, tekniker och chefer.

Dagligen driver de Sverige framåt med sitt tekniska kunnande, sin passion och sitt entreprenörskap.

Monster är den ledande aktören inom nätrekrytering i Sverige, Europa och världen

Monster är den ledande aktören inom nätrekrytering i Sverige, Europa och världen som XLNT Search använder i sina rekryteringar.

Vi använder också av social media för att få fram de bästa kandidaterna.

Vi använder också av social media för att få fram de bästa kandidaterna.