SAMARBETSPARTNERS

I samtliga rekryteringar använder vi våra mediekanaler för att attrahera de bästa kandidaterna

I samtliga rekryteringar använder vi våra mediekanaler för att attrahera de bästa kandidaterna.

Parallellt så letar vi fram kandidater för att få ett större urval att välja mellan och på så sätt säkerhetsställa en lyckad rekrytering.

XLNT Search är en stolt samarbetspartners till NyTeknik i sina rekryteringar

XLNT Search är en stolt samarbetspartners till NyTeknik i sina rekryteringar. Närmare 400 000 ingenjörer och tekniker läser och besöker Ny Teknik varje vecka. De tillhör Sveriges mest initierade och välutbildade ingenjörer, IT-specialister, tekniker och chefer.

Dagligen driver de Sverige framåt med sitt tekniska kunnande, sin passion och sitt entreprenörskap.

Monster är den ledande aktören inom nätrekrytering i Sverige, Europa och världen

Monster är den ledande aktören inom nätrekrytering i Sverige, Europa och världen som XLNT Search använder i sina rekryteringar.

Vi använder också av social media för att få fram de bästa kandidaterna.

Vi använder också av social media för att få fram de bästa kandidaterna.