Rekryteringsprocessen

XLNT Search rekryteringsprocess tillsammans med våra bedömningskriterier är ett framgångsrikt koncept som vi erbjuder våra uppdragsgivare med 100 % kundnöjdhet.

Kravprofil

Vi lägger stor vikt vid att lära känna ert företag samt er organisation och företagskultur för att kunna göra en så träffsäker matchning mellan er och kandidaten som möjligt för att säkerhetsställa att rätt kandidat blir anställd.

Searchstrategi

I samband med kravprofilen stämmer vi av med vår uppdragsgivare var potentiella kandidater kan tänkas arbeta i dag, Vi tar fram en strategi för hur uppdrag ska lösas utifrån de specifika förutsättningar som gäller i varje fall. Vi ger en uppskattad tidsplan för rekryteringen samt fastställer hur och när återkoppling sker. Allt sker i nära dialog med ert företag.

Databaser

XLNT Search har tillgång till de kommersiella jobbdatabaser som finns till förfogande samt använder sociala medier för att searcha lämpliga kandidater för tjänsten.

Branschkartläggning

Utöver etablerade kanaler genomför vi vid för varje uppdrag en branschkartläggning som kan liknas vid ett väl organiserat detektivarbete. Vi arbetar oss stegvis genom marknaden för att hitta lämpliga företag där potentiella kandidater med rätt kompetens, karaktär och personlighet profil kan finnas.

Nätverk

För XLNT Search är nätverksbyggande av största vikt. Vi arbetar med professionella nätverk, sociala nätverk på internet samt branschspecifika nätverk som vi upprättat under flera år med headhunting. När vi antar ett nytt uppdrag aktiverar vi dessa nätverk och samlar tips på intressanta kandidater för att lösa uppdraget. Vi samarbetar också med andra rekryteringsföretag där vi får tillgång till deras kontaktnät av kandidater.

Annonsering

Beroende på tjänst och ert önskemål kring diskretion kan annonsering bli aktuellt.

Intervjuer

Rekryteringskonsulten intervjuar kandidater löpande och de som matchar kravprofilens där våra bedömningskriterier presentar för uppdragsgivaren.

Referenstagning

XLNT konsulter säkerhetsställer att referenstagning genomförs på ett professionellt sätt där referenser kan vara chefer, kollegor, kunder eller annan relevant referens som kan vara aktuell för det aktuella uppdraget.

Uppföljning

Efter anställning följer vi upp kandidaten efter 1,3 och 5 månader för att säkerhetsställa att allt går enligt plan med återkoppling till vår uppdragsgivare.