HEADHUNTING FÖR OPTIMAL MATCH

Med vår rekrytering får du rätt person på rätt plats

Vi rekryterar IT-SPECIALISTER,
ingenjörer, tekniker, säljare & chefer

Med headhunting som metod rekryterar vi ingenjörer, tekniker, utvecklare & chefer.

Med headhunting som metod rekryterar vi ingenjörer, tekniker, säljare, utvecklare och chefer. Genom vårt kontaktnät, vår närvaro på sociala medier och med kvalificerad search säkerställer vi att du och ditt företag får ta del av hela kandidatmarknaden. Beroende på tjänst och ert önskemål kring diskretion kan annonsering bli aktuellt.

Vi säkerställer uppdraget genom att upprätta en kravprofil tillsammans med er där vi delar med oss av vår kunskap och kompetens till dig och ditt bolag för att kunna leverera den bästa kandidaten för uppdraget.

The XLNT Way - Rekryteringar inom Tech

THE XLNT WAY™

Fyra avgörande huvudområden

för att säkerhetsställa den

bästa medarbetaren 

 

Levererade resultat – Rekrytering inom tech och teknik – XLNT

Levererade resultat på tidigare arbetsplatser

I CV och personligt brev skall det framgå vilka resultat man har gjort på tidigare anställningar, dvs vilka positiva avtryck har man gjort hos tidigare arbetsgivare.

Egenskaper hos kandidaten – rekryteringar in om tech och teknik – XLNT

Egenskaper

Vilka positiva egenskaper kan kandidaten bidra med till sin nya arbetsgivare och den aktuella tjänsten. Kandidaten skall ge energi och inte ta energi. Egenskaper är en av anledningarna till att man lyckats leverera resultat.

Vad motiverar kandidaten? – XLNT rekryteringar inom tech och teknik

Motivation

Vad är det som motiverar och utmanar kandidaten i den aktuella tjänsten för att kunna leverera ett bra resultat. En bra matchning ökar möjligheten väsentligt till en lyckad rekrytering. Motivation slår klass 9 gånger av 10.

Kandidatens kunskap och kompetens – rekryteringar inom tech och teknik – XLNT

Kunskap/Kompetens

Vi bedömer om kandidaten har rätt kunskap och kompetens för den aktuella tjänsten. När våra rekryteringskonsulter kan bocka av samtliga fyra områdena samt att kandidaten ligger rätt mot kravprofilen så presenterar vi kandidaten för vår uppdragsgivare.